تعرفه های سال 1402

تعرفه ها

تعرفه عضویت کاربر عادى کاربر ويژه کاربر همکار
قیمت ماهیانه رایگان 85000 تومان 140000 تومان
تعداد سقف آگهی 2 7 17
تیپ آگهی کلاس 1 کلاس 2 کلاس 2
مدت آگهی 10 روز تا پایان عضویت تا پایان عضویت
تعداد درخواست گوش به زنگ 1 3 5
الویت تایید در آگهی اصلاحی -
تعرفه نمایشگاه نمایشگاه عادی نمایشگاه ویژه نمایشگاه VIP
قیمت ماهیانه رایگان 200000 تومان 400000 تومان
تعداد سقف آگهی 4 20 40
تیپ آگهی کلاس 1 کلاس 1 کلاس 2
صفحه جزئیات نمایشگاه
نمایش در موتورهای جستجوگر
آگهی سبز - -
آگهی زنده - -
نمایش در جزئیات آگهی دیگران - -
رندوم در صفحه اول - -
تعرفه آگهی کلاس 1 کلاس 2 کلاس 3
قیمت رایگان 25000 تومان 38000 تومان
مدت 10 روز 30 روز 60 روز
تعداد عکس 4 6 8
قابلیت به روزرسانی 1 2 3
آمار بازدید -
آگهی سبز -
آگهی زنده -
رندوم در صفحه اول -
نمایش در جزئیات آگهی دیگران -
الولیت در جستجو بر اساس برند -
الولیت در جستجو بر اساس مدل -
الویت تایید در آگهی اصلاحی -
ارسال ایمیل به خریداران -
ارسال پیامک به خریداران - -