3 آگهی

خرید خودرو

Close

فیلتر آگهی

چهار رقمی، شمسی یا میلادی
قیمت بر حسب میلیون تومان
کارکرد بر حسب هزار کیلومتر
 • بسترن ,B50 ,1393

  کارکرد 25,000 کیلومتر

  1393

  فارس

  مشکی، بدون رنگ، 09171018040....

  62,000,000 تومان

 • بسترن ,B50 ,1392

  کارکرد 57,000 کیلومتر

  1392

  خاکستری، بدون رنگ، 09122304274....

  51,500,000 تومان

 • بسترن ,B50 ,1393

  کارکرد 30,000 کیلومتر

  1393

  كرمان

  قرمز، بدون رنگ، 09132403236....

  57,000,000 تومان